BG - Ръководство за създаване на е-етикети

Created by Jonathan Harclerode, Modified on Fri, 27 Oct 2023 at 03:04 PM by Jonathan Harclerode

(original English version - How to create E-Labels Guide)


За да започнете да създавате своя е-етикет, моля, влезте в профила си в Bottlebooks. За да влезете в нашата платформа за електронни етикети, моля, кликнете върху следния линк: https://elabels.bottlebooks.me/elabels.


Можете също така да научите повече в нашето Главно ръководство с повече указания относно законодателството.
За да започнете да създавате своя електронен етикет, кликнете върху -> "Добавяне на е-етикет".


Ще бъдете помолени да въведете името на е-етикет. Това е име само за справка, то няма да се показва при сканиране на QR кода:След като въведете името на си e-етикет, кликнете върху -> "Add & Continue".Следващата страница ще ви даде възможност да изтеглите QR кода си в различни формати. Моля, обърнете внимание, че QR кодът ще бъде създаден и запазен първо, в случай че се нуждаете от QR код, който да изпратите на дизайнера на етикети за отпечатване.


Имате възможност да изберете -> "Създаване на е-етикет" или "Довършване по-късно".


Ако желаете да въведете данни и да създадете своя е-етикет, моля, кликнете върху -> "Създай е-етикет".
Следващата стъпка е да изберете целевите си държави, като за целта кликнете върху -> "Добави държава".


Ще ви бъде предоставен списък с държави. Моля, изберете страните, за които искате да създадете своя е-етикет, и когато приключите, кликнете върху -> "Добави избрано".


Референтният език ще бъде попълнен автоматично във връзка с избраните от вас целеви държави. Въпреки това можете да изберете кой език искате да бъде основен.


Моля, имайте предвид, че ако английският език е езикът, който сте задали при въвеждането на Bottlebooks, и целевите държави, които сте избрали, нямат английски език като основен, той ще се появи като информационен текст, за да можете да изберете или да не включите и английски език.


За да преминете към следващата стъпка на е-етикет, моля, кликнете върху -> "Продължи".


Ще ви бъдат предоставени три различни възможности за създаване на вашия е-етикет:Няколко напомняния за вас: 


Ако въведете свободен текст в няколко полета, като например послания за устойчивост и потребление, моля, имайте предвид, че преводите на други езици ще трябва да бъдат направени ръчно от вас.


Пример:
Има индикация, че е преведен само английският език, но ако кликнете върху "Превод", ще получите възможност да го преведете на другите избрани езици.
За да запазите тези промени, кликнете върху "Done".


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article